Minder politiek.

Samenvatting Programma Democraten Gorinchem 2018

(Klik hier voor het gehele programma)                             

Democraten Gorinchem vormt een beweging die minder politiek wil. De reden is simpel: wij vinden de toekomst van Gorinchem te belangrijk voor ‘Haagse’ partijpolitiek. In ons programma hebben drie thema’s prioriteit: zorg, mobiliteit en duurzaamheid. Bovendien willen we dat de gemeente beter gaat luisteren naar zijn inwoners en ondernemers. Die weten vaak zelf wel wat verstandig is. Als je echt samenwerkt, kun je kijken naar wat er wél kan.   

Meer zorg

 1. We willen een eerlijker verdeling van kosten.
 2. Eigen bijdrage WMO schrappen.
 3. Steun aan mantelzorgers.
 4. Praktische adviezen uit het manifest van Hugo Borst doorvoeren.
 5. Bestaand budget beter aanwenden: wachtlijsten in de jeugdzorg zijn niet nodig.

Meer mobiliteit

 1. Je moet in Gorinchem veiliger kunnen fietsen.
 2. Het autoverkeer staat teveel stil. Dat moet anders en kán anders door integraal naar verkeersplan te kijken.
 3. Digitaal slibt Gorinchem ook dicht. Daarom zijn wij voor investeren in een supersnel netwerk.

Slim en groen

 1. Opbrengst verkoop aandelen Eneco gebruiken voor twee doeleinden: aflossen schuld en investeren in duurzame energie in Gorinchem.
 2. Investeer in innovatie. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. We moeten daarop inhaken.

Een ondernemende gemeente

 1. Gemeente omvormen tot ondernemend team dat inwoners centraal stelt.
 2. Minder regels.
 3. Minder externe adviseurs inhuren, meer kwaliteiten uit de stad benutten.
 4. Slimmer inzetten op stadspromotie.
 5. Zoveel mogelijk gemeentelijk vastgoed verkopen, maar niet het erfgoed.
 6. Kleiner en daadkrachtiger stadsbestuur.
 7. Wij willen een wethoudersportefeuille marketing invoeren waarin historisch besef is verankerd.
 8. Wij willen een portefeuille voor erfgoed.

Sport, cultuur en ontmoeten

 1. Meer begroetingsplekken in de wijken.
 2. Meer sportlocaties. (De huidige sporthallen bieden onvoldoende capaciteit.)
 3. Steun bieden aan cultureel café De vijf zinnen om zo van binnenuit theater weer op te bouwen.

Parkeren en groen

 1. Voor bezoekers zijn meer parkeerplaatsen net buiten de vesting nodig.
 2. Voor bewoners zijn extra plaatsen nodig. Innovatieve oplossingen worden onderzocht.
 3. Wij willen meer biodivers groen in de stad.

Wonen en ruimte

 1. Wij willen meer ruimte voor bewoners die hun woning willen aanpassen voor mantelzorg of die willen investeren in meer isolatie of duurzaamheid.
 2. Wij vinden het cruciaal dat Gorinchem investeert in meer passende woningen voor zorg in de breedste zin: denk aan focuswoningen en kangoeroewoningen.
 3. Groeien naar meer inwoners mag geen doel op zich zijn.
 4. Meer aanbod van huizen voor starters en eensgezinshuishoudens verdient prioriteit.
 5. De nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2019 van kracht wordt, biedt meer ruimte aan bewoners en ondernemers. Die ruimte moeten zij dan ook echt krijgen.

Veilig en schoon

 1. Een schone stad is een veilige stad. Gorinchem is prachtig. Wij pleiten voor schoonmaakteams die wekelijks actief zijn om onze straten in al onze wijken brandschoon te houden.
 2. Terugdringen van fijnstof verdient meer aandacht bij nieuwe bouwprojecten. Liggend tussen de drukke A27 en A15 loopt Gorinchem een verhoogd risico.
 3. Buurtwacht Oost werkt goed. Dit model willen we met hun hulp doorvoeren in andere wijken.
 4. In de waterrijke omgeving van Gorinchem is het noodzakelijk dat ieder kind voor de 7e verjaardag zwemvaardig is.

Sociaal

 1. Landelijk groeit circa 12% van de kinderen op in armoede. Wij willen ernstige vereenvoudiging van regels en meer ruimte voor de stichting Leergeld.
 2. Eenzaamheid is een groeiend probleem. Met actieve partners in de wijken werken we aan manieren om aandacht te vragen voor eenzaamheid en werken we aan simpele methoden om elkaar beter in de buurt te kunnen helpen.
 3. In de schuldhulpverlening willen wij de toegang vereenvoudigen en de wachtlijsten aanpakken.
 4. Het Sociaal Team in Gorinchem functioneert beter wanneer teams ‘dichter bij het vuur’ werken en direct benaderbaar zijn.
 5. Met verenigingen en zorgverzekeraars willen wij een nieuw initiatief om vooral ouderen elkaar te laten ontmoeten in een sportieve omgeving die past bij ieders mogelijkheden.

Werk – ambities

 1. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.
 2. De eerste gemeente zonder jeugdwerkloosheid worden.
 3. Zorgen dat innovaties tot werkgelegenheid leiden.

Onderwijs

 1. Ieder kind moet, zoveel mogelijk thuis en nabij, passend onderwijs kunnen volgen.Waar hulp of zorg nodig is, wordt ze snel geboden.
 2. Onderwijs en zorg dienen hiervoor dicht bij elkaar te zitten; in de benadering van 0- tot 28-jarigen verdwijnen schotten tussen onderwijs en zorg.
 3. Wij steunen de initiatieven voor een hbo in Gorinchem.
 4. Gorinchem telt met 11-13% laaggeletterden ongeveer 4000 inwoners die met dit probleem kampen. Als we willen dat alle inwoners kunnen meedoen, moeten we investeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Samen met partners als de Stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek die al actief zijn met de werving van taalcoaches kunnen we hier echt iets aan doen.

Mensen met een beperking, een inclusieve samenleving

Het  VN-verdrag voor mensen met een beperking schept niet alleen wettelijke plichten voor gemeenten, maar geeft ook handvatten voor maatregelen. Die moeten we dan ook nemen.

Vluchtelingenopvang

 1. Voor de opvang van vluchtelingen hebben wij een wettelijke verantwoordelijkheid die wij zo goed mogelijk willen invullen.
 2. Statushouders kunnen op extra hulp van de gemeente rekenen om een plek in onze maatschappij te kunnen vinden.

Dierenwelzijn

 1. De gemeente is wettelijk verplicht om zwervende, gewonde en zieke dieren op te vangen en te verzorgen. Dit is uitbesteed aan de Dierenambulance en het asiel in Gorinchem. Zij moeten de juiste ondersteuning krijgen van vrijwilligers en de gemeente. Klassieke bestrijding in geval van overlast van dieren is niet altijd de beste oplossing.
 2. Democraten Gorinchem wil het Natuurcentrum behouden voor natuureducatie.          

Financiën

Goed omgaan met het huishoudpotje vereist ondernemerschap. Wat je niet hebt, kun je niet uitgeven. Daarnaast moeten bestuurders niet alleen maar denken in “kosten”, maar ook in investeringen en opbrengsten. Slim en groen is ook hier de opdracht. Op dit moment is er sprake van een economische opleving en heeft de gemeente de reserves op orde, maar moeten we niet ontkennen dat een gemeentelijke schuld van ruim 150 miljoen euro tot bescheidenheid maant en heldere bestuurlijke keuzes vereist.