Minder politiek. Meer creativiteit.

Apple gaat in het Deense Aabenraa 921 miljoen euro investeren in een groen datacenter. Het stadje is met 16.000 inwoners minder dan half zo groot als Gorinchem. Hoe kreeg het bestuur van het Deense Aabenraa dit voor elkaar?  Ongetwijfeld is er veel gelobbyd en heeft de Deense overheid een duit in het zakje gedaan. Maar wat vooral werkte was: denken in mogelijkheden. Anders gesteld: Aabenraa is creatief geweest. En dat betaalt zich uit in klinkende munt, in werk, in vooruitgang en in geluk. Zo zijn er talloze voorbeelden van steden in ontwikkeling die allemaal in ieder geval één stelling bewijzen: De creatieve stad heeft de toekomst.

Kan dit ook in Gorinchem? Ja! Ik denk dat onze stad dat kan door te geloven in zijn mogelijkheden, in zijn creativiteit. Volgens de internationale Urbanist en socioloog Richard Florida steunt de creatieve stad op drie pijlers: talent, techniek en tolerantie. Wanneer wij hier met zijn allen op vertrouwen en samen investeren in deze drie T’s dan is de toekomst onze beste vriend.

Onze stad is rijk aan talent. Op het gebied van ondernemerschap, onderwijs en kunst & cultuur laten we mooie dingen zien. Tegelijk is het zaak om nog meer talent aan te trekken en om talent vast te houden. Hebben wij onze aanstormende jeugd wel genoeg ruimte te bieden om hun talenten in de stad te ontwikkelen, te testen? Nee? Dan creëren we die ruimte! Hebben wij daar een eigen hogeschool voor nodig? Dan bouwen we die.

Alles verandert. Voortdurend. Wij danken veel aan de ontwikkeling van nieuwe technieken. Gorinchem moet de poort openzetten voor nieuwe technologie die de wereld van morgen beter maakt: robotica,  genetica, micro-engineering, maar ook social en creative design….Hebben we dat in huis? Nee? Dan creëren we ruimte ervoor.

Tolerantie is de derde factor. Alleen een tolerante stad werkt goed samen. Een tolerant mens heeft oog voor het talent van een ander. Ben je het faliekant oneens met de ander, maar geef je hem of haar toch alle ruimte om mee te denken? Welkom in Gorinchem! Die tolerantie heeft wel een voedingsbodem nodig. Tolerantie vereist dat in een stad mogelijkheden rechtvaardig verdeeld zijn. Hier ligt een opdracht voor onze ‘stadsmarketing’. Een echte stadsmarketeer zorgt eerst heel erg goed voor zijn eigen inwoners. Die bouwt aan stadskwaliteit met hun belangen scherp in het vizier. Vertellen dat de stad zo leuk en mooi is, ach dat kan altijd nog en gaat met 35.000 ambassadeurs bovendien een stuk beter.

Creativiteit gaat over denken én over doen. Het gaat niet alleen om ideeën verzinnen. Er is minstens zoveel creativiteit nodig om ze uit te voeren. Die creativiteit en het ondernemerschap dat daarbij hoort, passen hier in Gorinchem. Niet voor niets luidt onze wapenspreuk: Fortes creantus fortibus. Ik zou die spreuk willen vertalen als: sterken brengen SAMEN sterken voort. Zelf heb ik in mijn leven, mogen ervaren, dat je als team verder komt dan alleen. Dat je soms een ander keihard nodig hebt om aan de andere kant van de muur te komen. Dit geldt voor ons allemaal. Het geldt ook voor onze stad. We hebben elkaar nodig: inwoners, jongeren, ouderen, ondernemers, de regio, de politiek, het bestuur. Laten we de handen ineen slaan en al onze creatieve krachten inzetten. Daarin ligt de oerkracht van Gorinchem. Met GO2032 is een eerste goede aanzet gedaan om vooruit te kijken. Dat is mooi. De creatieve stad heeft de toekomst.

Ro van Doesburg