Minder Politiek. Meer aandacht voor jongeren.

Auteur: Anoir Koolhoven

Op een gemiddelde schooldag hoor ik zelden klasgenoten praten over landelijke politiek; laat staan dat ik hen hoor over de lokale politiek. Het lijkt erop dat slechts het nieuws dat de gemiddelde scholier of student direct aanspreekt, doordringt. Zoals bijvoorbeeld laatst de komst van een nieuwe Action winkel in de Arkelstraat. Op beroepenavonden op mijn school ontbreekt het beroep politicus altijd op de lijst. Het is niet hip. Hoe komt het toch dat de lokale politiek zo ver af staat van mijn generatiegenoten?

 

Hoe komt het dat de komst van een nieuwe Action winkel zo vlug bekend wordt onder de jongeren, maar discussies over Gorinchem als Eneco aandeelhouder zich niet voordoen? De komst van zo’n winkel lijkt “relevanter” voor deze groep, maar is dat wel zo? Investeert de gemeente wel voldoende in zijn communicatie met jongeren? De jeugd heeft de toekomst zeggen ze toch? Het lijkt mij dan verstandig om die jeugd meer bij de politiek te betrekken. Juist ook de lokale politiek. Op dat niveau kunnen leerlingen veel leren over de democratie en dat die echt kan werken als je bereid bent om mee te sturen. Hier ligt wat mij betreft een belangrijke taak voor de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen ook mij en mijn leeftijdgenoten. En dat mag zichtbaarder worden.

 

Rondom de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen leek het op school een omgekeerde wereld. Onder elk vak en elke pauze had iedereen het over de landelijke partijen. Voor het eerst in jaren leefde de politiek weer. Was deze situatie voor de 16-jarige scholieren dan zo relevant voor hen? Of kwam het omdat na iedere scroll door Facebook wel een foto te zien was van een lijsttrekker, met kort maar krachtige filmpjes met samenvattingen over wat er toen in politiek speelde? Plots was het simpel om iedereen met behulp van sociale media bij de politiek te betrekken. En ze waren niet alleen betrokken met “relevante” zaken zoals verhoging van collegegelden, maar ook het belang van duurzame energie van GroenLinks werd een hot topic. Dit soort betrokkenheid is op lokaal niveau net zo hard nodig. Want zo kunnen de jonge en briljante breinen die ik dagelijks hier tegenkom,  meedenken en meewerken aan een nog mooier Gorinchem.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2017/07/07/young-innovators-2017