Machiel Krielaart

Penningmeester

Machiel Krielaart is de penningmeester van Democraten Gorinchem. Dat betekent dat hij de financiële huishouding op orde houdt namens het bestuur.  Naast zijn functie als bestuurslid is Machiel werkzaam in het sociale domein.

“Met mijn betrokkenheid bij de stad, gemeente en Democraten Gorinchem hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verbeteringen die er altijd nodig zullen blijven. Ik tracht naast een toezichthoudende rol vooral te verbinden, processen te doorzien en overzien.”

E-mail: info@democratengorinchem.nl