Machiel Krielaart

Fractie- en bestuurssecretaris

Machiel Krielaart is de fractie- en bestuurssecretaris van Democraten Gorinchem. Dat betekent dat hij de fractie ondersteund in haar werkzaamheden en deel uitmaakt van het bestuur. Naast zijn functie als fractie- en bestuurssecretaris is Machiel werkzaam in het sociale domein. Hij woont samen met zijn vrouw in dezelfde straat als waar zijn grootouders ooit woonden.

“Met mijn betrokkenheid bij de stad, gemeente en Democraten Gorinchem hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verbeteringen die er altijd nodig zullen blijven. Ik tracht naast een toezichthoudende rol vooral te verbinden, processen te doorzien en overzien.”

E-mail: info@democratengorinchem.nl