30. Bart Dirkmaat

“Een stad heeft ondernemerschap nodig én maatschappelijke betrokkenheid”, zegt Bart, onze horecaman die nu actief is voor Het Leger des Heils. 💛