11. Machiel Krielaart

Machiel is directeur-bestuurder in het onderwijs en heeft brede kennis van het sociaal domein.