Kandidatenlijst 2022

Op 19 december is in een digitale ledenvergadering de lijst met 32 kandidaten van Democraten Gorinchem vastgesteld. Eerder hadden de eerste 11 kandidaten van de lijst zelf hun volgorde bepaald met Laura Pellikaan en Pierre Schefferlie als duo lijsttrekkers. Democraten Gorinchem werkt met ‘stadskennissen’: inwoners die kennis hebben op een bepaald terrein en de beweging graag bijstaan om lokaal hun kennis in te zetten. Een deel van de stadskennissen is ook lid geworden en terug te vinden op de lijst. Op die manier wordt Democraten Gorinchem door inwoners gevoed uit allerlei richtingen: ondernemers, vrijwilligers, zorg, onderwijs, sport, cultuur en buurtpreventie.

Laura Pellikaan: “We zijn reuzeblij met zo’n team dat zo divers is. Jong, oud, geboren en getogen als Bliek of juist wat nieuwer in deze stad. Een ieder brengt op geheel eigen wijze zijn talent in en deelt onze gezamenlijke ambitie: in dialoog van betekenis willen zijn voor Gorinchem.” 

Het verkiezingsprogramma is tweeledig. Er wordt verantwoording afgelegd door Democraten Gorinchem: wat is beloofd en wat is bereikt? Daarna blikt het programma vooruit en benoemt 4 topprioriteiten: Goed wonen voor iedereen, Geen armoede, Verkeersveiligheid en Sociaal vergroenen. Democraten Gorinchem is de straat op gegaan en haalde daar en via de stadskennissen deze vier prioriteiten op en nog veel meer punten die in een 25 pagina’s tellend programma zijn verwerkt. 

Zo is ons de ernst van armoede nog meer onder ogen gekomen, maar zijn ons ook goede suggesties gedaan om daar lokaal meer tegen te doen. Ook op het gebied van verkeersveiligheid is op die manier door inwoners inbreng geleverd op concrete ingrepen die nodig zijn. 

Na successen zoals de Regionale Beroepen Campus en de opleving van Centraal punt in de Haarwijk zet Democraten Gorinchem de lijn van vernieuwende ideeën door in de vorm van bijvoorbeeld het plan voor een waterkrachtcentrale voor groene energie en haalbare woonideeën voor ouderen en starters.

Het volledige programma is hier te vinden.