Hostmanship

Hostmanship

Mensen vergeten wat je hebt gezegd, ze vergeten wat je hebt gedaan, maar ze vergeten nooit het gevoel dat je ze hebt gegeven – Maya Angelou

Veel van wat we zien en meemaken, begint bij ons zelf. De sleutel tot goede relaties wordt gevormd door het vermogen met empathie en compassie het contact aan te gaan en werkelijk geïnteresseerd te zijn in elkaars behoeften. Dat is waar het bij ʻHostmanshipʼ om draait. Als we de 6 uitgangspunten van hostmanship gebruiken in het tot stand komen van beleid en het uitvoeren van beleid zal dit bijdragen tot meer plezier en een welkome gemeente voor haar inwoners en bezoekers.

ʻHostmanshipʼ is geen eenmalige gebeurtenis maar een cultuur verandering die continue aandacht vraagt. Het is belangrijk de filosofie levend te houden onder alle medewerker en bestuurders binnen Gorinchem.

De ander behandelen zoals hij behandeld wil worden

Bovenstaande moet de omgang gaan bepalen, want alleen dan zullen mensen zich ook zo gaan opstellen. Het betekent dat je veel meer de dialoog met elkaar aan moet gaan. Dat je niet meer zegt: nee, dat kan niet, maar gaat kijken wat er wel mogelijk is.

Het gemeentebestuur is overtuigd van deze filosofie, belangrijk is deze overtuiging uit te dragen en de taal te spreken. Voorbeeldgedrag tonen en praten over ʻHostmanshipʼ in bijvoorbeeld inspraakprocedures.

Het integreren van ʻHostmanshipʼ in de vergaderstructuur en inspraakprocedures en al het contact met inwoners zorgt mede voor de borging. Door de zes manieren om ʻHostmanshipʼ om te zetten naar vormen van gedrag worden de manieren en principes meetbaar gemaakt.

1. De wil om dienstbaar te zijn

De innerlijke wil om bij te dragen aan de ontwikkeling en het succes van de ander. Iets betekenen voor de ander.

Wat vraagt dit concreet:

 • Meedenken met de ander in de stappen die hij wil maken en ondersteunen in het uitzetten van acties
 • Erop gericht zijn dat het goed gaat met de ander
 • Creëer kansen voor de ander, door met de ander op zoek te gaan naar waar deze kansen liggen.

2. Het geheel zien

Jezelf zien door de ogen van de ander. De mens en zijn context in beeld hebben.

Wat vraagt dit concreet:

 • Af en toe bewust uitzoomen om het totaalplaatje van de ander te zien.
 • Realiseer je dat je de gemeente vertegenwoordigt
 • Vragen naar het waarom
 • Afstemmen op de behoefte van de ander
 • De ander is altijd je uitgangspunt, de gemeente handelt inwonersgericht

3. Dialoog voeren

Met elkaar in gesprek gaan en echt luisteren. Niet luisteren om te reageren maar luisteren om te begrijpen. Je open stellen voor de ander en proberen de context te begrijpen.

Wat vraagt dit concreet:

 • Neem de tijd om met elkaar in gesprek te gaan
 • Luister zonder oordeel of kleur
 • Checken of je de ander goed begrepen hebt

4. Verantwoordelijkheid nemen

Steeds terug naar jouw rol in het geheel. Verantwoordelijkheid herkennen en ook nemen. De wil en het vermogen om in te spelen op de behoeften van de ander en te reageren op problemen die de ander tegenkomt, ongeacht wie het is, wat het probleem is of hoe het is ontstaan.

Wat vraagt dit concreet:

 • Initiatief nemen,
 • Jezelf toegankelijk opstellen
 • Je geeft de ander de ruimte om fouten te maken
 • Samen met de ander op zoek gaan naar oplossingen

5. Kennis hebben

Weten waar je mee bezig bent. De wil om nieuwe dingen te leren, die je leven verrijken, die maken dat je je openstelt voor ontmoetingen met anderen, onafhankelijk van hun afkomst of achtergrond. Het vermogen om je kennis te gebruiken in de context van de behoeften van de ander.

Wat vraagt dit concreet in gedrag:

 • Up-to-date houden van je kennis
 • Sta open voor het delen van kennis
 • Verantwoordelijkheid nemen in het aanmelden voor een training
 • Reflecteren vanuit eerder verworven kennis vanuit Hostmanship

6. Consideratie tonen

Empathie, inleven, compassie. Gevoel voor en met de ander, zonder oordeel. Je toont jezelf als mens en treedt anderen tegemoet als medemens.

Wat vraagt dit concreet in gedrag:

 • We zijn allemaal gelijkwaardig
 • Durf jezelf open te stellen, sta blanco in het contact met de ander, zonder oordeel
 • Bereidheid van het aangaan van onderwerpen die je zelf lastig vindt, eigen normen en waarden komen op de achtergrond