Follow up bijeenkomst 27 maart jl.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in theater Peeriscoop is onder andere een workshop gehouden. De centrale stelling hierbij was : “Wat zou jij doen wanneer de gemeente jou €200.000 beschikbaar stelt. Wat wil jij op korte termijn realiseren?”

Hierover is in groepjes gediscussieerd en dat leverde de volgende 6 ideeën op:

groep 1 : Gorinchem aantrekkelijker maken voor toeristen. Dit is goed voor de werkgelegenheid en voor de bedrijven en winkels. Hiertoe bv. grote billboards aanbrengen op de flats die aan de rand van Gorinchem staan.

groep 2 : Project opzetten voor jong volwassenen met als doel de leefbaarheid in Gorinchem te vergroten en tevens de betrokkenheid met de stad en de cultuur te verhogen.

groep 3 : Meer organiseren voor jongeren van 25+. Bv festival op een autovrije Groenmarkt met plaats voor alle culturen in Gorinchem. Bv. Nieuwe Doelen versterken door specifieke evenementen te organiseren voor jong volwassenen.

groep 4 : Centrumfunctie van Gorinchem herstellen oa door de maandagmarkt sterker te profileren. Dat kan door de plaatsen gratis aan kooplui aan te bieden en bv voorrang te geven aan regionale producten. Mogelijk kan er vervolgens ook een zaterdagmarkt komen.

groep 5 : Cultuur en identiteit terughalen naar Gorinchem. De waterpoort die in 1893 is vernield en waarvan een deel ten toon is gesteld in Amsterdam terughalen naar Gorinchem en weer verder opbouwen. Mogelijkheden voor plaatsing op de Unesco wereld erfgoed lijst?

groep 6 : Verbinding tussen de wijken verbeteren. Met regelmaat steeds een andere wijk een evenement laten organiseren, waarbij andere wijken kennis kunnen maken met die wijk en de wijken meer met elkaar te verbinden.

Deze suggesties zijn omarmd en worden door een groepje actieve leden verder in hoofdlijnen  uitgewerkt en geconcretiseerd. Doel hiervan is om de ideeën beter met belanghebbenden te kunnen delen.

Kijk regelmatig op de site om op de hoogte te blijven!