Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2017.

 

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Democraten Gorinchem op 10 juli 2018 is door de fungerend penningmeester (Ries Pauk) namens het bestuur financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2017. Hieronder tref je de cijfers aan zoals ze tijdens de ALV zijn besproken en toegelicht.

De bankrekening en de financiële administratie zijn gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Tamara Hoogesteger en Eveline Hollander. De gegevens zijn in orde bevonden en door de op de ALV aanwezige leden is unaniem decharge verleend aan de penningmeester.

 

 

 

Inkomsten Uitgaven
Contributie Donaties Vergaderingen Drukwerk Algemeen
Januari 0 0 0 0 0
Februari 130 259 -22,80 0 0
Maart 45 41 0 0 0
April 9 55 0 0 -22,47
Mei 0 50 0 0 0
Juni 21 150 -58,40 0 0
Juli 0 100 0 0 -71,47
Augustus 0 100 0 0 0
September 8 108 -50 0 -49,97
Oktober 6 119 0 0 -126,98
November 0 210 -288,51 0 -15,20
December 0 1462 -42,90 0 0
Totaal 219   2654 -462,61 0 -286,09
Totaal in 2873 Totaal uit -748,70
Eindsaldo 31-12-2017  €2.124,30