Democraten Gorinchem zet licht op rood voor windturbines

Partij van de Arbeid en Democraten Gorinchem hebben gisteravond tijdens de vergadering van de gemeenteraad een motie “Windpauze” ingediend. Daarmee wilden de fracties duidelijkheid verschaffen over het vervolgproces in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Beide partijen hebben gesproken met de Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem. Tijdens die gesprekken is gebleken dat er weinig vertrouwen bestaat dat er in het vervolgproces voldoende aandacht zal zijn voor inspraakmogelijkheden. Bovendien verwacht men dat de uitkomst voor wat betreft de komst van windturbines vaststaat, ongeacht nieuwe inzichten over afstand en geluid.

Dat was voor de Partij van de Arbeid en Democraten Gorinchem aanleiding om een motie op te stellen waarin de gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken dat er in afwachting van de uitkomsten van het participatieproces en van vervolgonderzoek dat kan leiden tot nieuwe criteria geen windturbines zullen worden geplaatst in Gorinchem, behalve de reeds vergunde molens op Groote Haar.

Deze motie sluit bovendien aan bij de motie die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van verschillende afstandsnormen (voor windturbines) op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden en om de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in het verder concretiseren van de RES’en.

Met het aannemen van deze motie zou de gemeenteraad bevestigen dat het nog zeker niet vaststaat dat er windturbines worden geplaatst in de onderzoeksgebieden, maar dat daarvoor eerst nog een zorgvuldig participatieproces met inwoners en bedrijven volgt. Bovendien moet daarbij rekening worden gehouden met (nieuwe) criteria als resultaat vanuit het landelijk vervolgonderzoek naar de invloed op gezondheid en leefkwaliteit.

Gedurende de discussie en bij de stemming bleek dat alleen de fractie van het CDA de indieners steunden. Alle overige partijen vonden dat de eerder aangenomen motie om geen windturbines te plaatsen binnen 500 meter van woningen voldoende garanties bood.

Nadat wethouder Eelke Kraaijeveld aangaf dat de motie prima weergeeft wat al was voorgenomen in het vervolgproces spraken ook de overige fracties hun vertrouwen uit.