Democraten Gorinchem wil geen AZC in ‘het Belastingkantoor’.

Democraten Gorinchem is voor een goede opvang van vluchtelingen. Echter zullen wij ons krachtig verzetten tegen de wens van het COA om een AZC onder te brengen in het oude belastingkantoor in de Gildenwijk.

Wij zijn zeer verontwaardigd over de manier van handelen door het COA. Zij kopen een groot gebouw zonder voorafgaande instemming van de gemeente en de omwonenden. 

Dat staat haaks op de manier waarop wij willen dat overheden met inwoners omgaan. Op deze manier kan er geen zorgvuldig proces meer worden gevoerd. Als de gemeente instemt, zal lijken of alles al lang in kannen en kruiken was. 

Inmiddels zijn juist daardoor veel mensen ongerust. Negatieve ervaringen en zorgen door de voorgaande keer komen nu weer naar voren. Er zijn ook mensen die vrezen voor meer Covid-19. Of dat risico er nu wel of niet is, de onrust is er niet minder om. En begrijpelijk, want dit is niet de volgorde waarin een overheid in deze tijd met inwoners kan omgaan.

Door deze gang van zaken zullen wij per definitie niet instemmen met een AZC op deze locatie. Wij zijn opgericht als lokale partij voor een beter contact tussen gemeente en inwoners. Dat gaat in kleine stapjes, maar we laten ons streven niet op deze manier frustreren door het COA. We zijn boos op al die onrust en zorgen die hierdoor zijn ontstaan. Wij vragen andere partijen om zich ook uit te spreken tegen het AZC in de Gildenwijk. 

Pierre Schefferlie, fractievoorzitter