Hafid Chaaby

Mijn naam is Hafid Chaaby. Ik ben 54 jaar geleden geboren in Marokko en woon inmiddels ruim 40
jaar in Nederland. In het dagelijks leven ben ik als vakbondsbestuurder een belangenbehartiger voor
onze leden op het gebied van werk & inkomen. Ik ben gehuwd en trotse vader van 1 dochter (28) en 2
zoons (een tweeling van 25 jaar). In mijn vrije tijd mag ik graag bezig zijn met de hardloopsport, als
trainer en als regionale toploper in mijn leeftijdscategorie. Ik zie in mijn omgeving dat veel mensen
nog een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hierbij kun je denken aan jongeren en 55+-ers.
Ik wil me inzetten om deze afstand voor deze mensen te verkleinen. Sport en zorg behoren tot mijn
interessegebied. Bewegen is voor iedereen goed. Je blijft gezond, je ontmoet mensen en het
vergroot de onderlinge verdraagzaamheid. Geld wat voor zorg bestemd is, moet zoveel mogelijk ten
goede komen aan de mensen en niet aan onnodige bureaucratie.