DemocratenGorinchem zoekt samenwerking voor dialoog over Hotel Buiten de Waterpoort

Op 29 mei werd tijdens de laatste bijeenkomst van de DemocratenGorinchem op creatieve wijze dialoog gevoerd over Gorinchem Fietsstad en de ontwikkelingen bij Buiten de Waterpoort.

Duidelijk werd dat er haast is om de plannen voor een hotel, de archeologische vondsten en het streven om de historische waarden van de stad beter te gebruiken, op een creatieve manier aan elkaar te verbinden.

Aan de raadsleden Pierre Schefferlie en Tamara Hoogesteger werd verzocht de samenwerking te zoeken met verwante en welwillende partijen om het hotel op de raadsagenda te krijgen.

Daarvoor is eerst en meteen de samenwerking gezocht en gevonden met Everdien Hamann die al maanden aandacht vraagt voor dit belangrijke onderwerp. Samen met Pierre en Tamara gaan zij daar daarvoor een motie voorbereiden met zoveel mogelijk andere fracties.

Door het college van B&W is zonder uitdrukkelijke dialoog met de raad of de inwoners vergunning gegeven voor het huidige ontwerp. DemocratenGorinchem wenst dat de gemeente de ondernemer die nu een vergunning heeft een handreiking doet en vraagt om opnieuw naar het ontwerp te kijken.